Είναι υποχρεωτικό να γίνεται προσευχή το πρωί;

Ναι, η προσευχή που γίνεται στην πρωινή συγκέντρωση είναι υποχρεωτική.

 

Εγκύκλιος Γ2/131757/22-11-2004
«(…)η καθημερινή κοινή προσευχή γίνεται με την απαιτούμενη ευλάβεια κάθε ημέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων σε κοινή συγκέντρωση μαθητών και διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου»