Όροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

 

Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, χαρακτηριστικών, γραφικών και φωτογραφιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.schooligans.gr και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δημιουργική Ομάδα Schooligans», εκτός αν αναφέρεται έτερος κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς οποιαδήποτε παραβίαση ή χρήση του χωρίς την άδεια της εταιρείας που είναι κάτοχος των δικαιωμάτων του δικτυακού τόπου κρίνεται ως παράνομη και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.


Άδεια Χρήσης
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.
Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταφορτωθούν, μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
Προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.


Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Δημιουργική Ομάδα Schooligans», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι για τους σκοπούς άσκησης των δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στο mail info@schooligans.gr και στο τηλέφωνο (+30) 216 700 3325 (εσωτ.304).
Στο παρόν site υπάρχουν φόρμες επικοινωνίας για αποστολή μηνυμάτων. Τα μονα δεδομένα που δύνανται να απαιτούν οι φόρμες αυτές είναι το θέμα του μηνύματος, το email του χρήστη και το ονοματεπώνυμό του.


Προσωπικά Δεδομένα
Όλα τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της εταιρείας  τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης/ συναίνεσης τού χρήστη, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών του δεδομένων. Εξυπακούεται ότι ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή και είναι σε θέση να έχει οποτεδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά καθώς και να αιτηθεί την άμεση διαγραφή των στοιχείων αλλά και τη διαγραφή του.
Το σύνολο των δεδομένων προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας, και η εταιρεία ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την ιστοσελίδα δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εφόσον έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών / επισκεπτών του.
  • Εφόσον επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
  • Για τον εντοπισμό, την αποτροπή ή άλλως την αντιμετώπιση απάτης, για θέματα ασφαλείας, για την προστασία από επαπειλούμενη παραβίαση δικαιωμάτων, ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία ή για την παραβίαση ασφάλειας του site, των χρηστών του ή του δημοσίου, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.


Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας προϋποθέτει και επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης/επισκέπτης έχει κατανοήσει πλήρως όσα αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα με τους όρους αυτούς.

Το site δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες / επισκέπτες του (όπως κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία βίντεο και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο). Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται αυστηρά η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων των ίδιων των χρηστών / επισκεπτών, αλλά και τρίτων προσώπων, όπως για παράδειγμα ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, φωτογραφίες, διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κωδικοί κ.α. Εάν το site λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις δημοσιεύσεις των χρηστών / επισκεπτών του θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών δημοσιεύσεων ή/και του χρήστη/μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες επικοινωνίας, το site δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες / επισκέπτες του με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων χρήσης και της πολιτικής του περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο τους σε τρίτους, εκτός και αν ο συντάκτης του συναινεί.
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται από τους χρήστες / μέλη του site, καθώς και τα άρθρα, τα σχόλια και οποιασδήποτε μορφής κείμενο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα τους, της οποίας όμως τη δημοσιευμένη υπόσταση παραχωρεί στο site και δεν μπορεί να αποσύρει σε ουδεμία περίπτωση.


Φόρμες συμμετοχής
Επίσης υπάρχουν φόρμες συμμετοχής σε διάφορες δράσεις και προγράμματα που διοργανώνουμε και φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας στην εταιρεία μας. Τα δεδομένα που δίνονται μέσα από αυτές τις φόρμες χρησιμοποιούνται μόνο για τη συμμετοχή του χρήστη στα προγράμματα που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή των ως άνω δεδομένων σας, πρέπει να μας το δηλώσετε στέλνοντας email στο info@schooligans.gr και εμείς θα διαγράψουμε τα στοιχεία σας εντός σύντομου χρονικού διαστήματος (ενδεικτικά 1-2 μήνες).


Περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες
Η εταιρεία «Δημιουργική Ομάδα Schooligans» διαθέτει λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Instagram. Το πως αλληλεπιδρά ο χρήστης με αυτό το περιεχόμενο και το τι δεδομένα του στέλνει σε αυτές τις ιστοσελίδες δεν εξαρτάται από εμάς, αλλά από τις ίδιες τις προαναφερθείσες Ιστοσελίδες. Η εταιρεία δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές για να επικοινωνήσουν με την εταιρεία. Επιπλέον, δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο αναφορικά με το είδος και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων από σελίδες όπως το Facebook και το Instagram θα πρέπει να επισκεφτείτε τη σελίδα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (Privacy Policy) της εκάστοτε πλατφόρμας.


Αποστολή μαζικών newsletter
Με την εγγραφή του στο newsletter του site, ο χρήστης συμφωνεί ρητά στη χρήση των δεδομένων που δίνει ώστε να ενημερώνεται για τις διάφορες δράσεις που διοργανώνουμε όπως:

  • Εκπαιδευτικές δράσεις
  • Εκδηλώσεις
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα ή προϊόντα


Ο χρήστης μπορεί να απεγγραφεί από τη λίστα των αποδεκτών του newsletter οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί. Τα δεδομένα του που έχουν καταχωρισθεί για αυτό το σκοπό διαγράφονται.


Με ποιον μοιραζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών
Ό,τι δεδομένα έρχονται σε εμάς, δε διαμοιράζονται με κανέναν τρόπο σε τρίτα μέρη με σκοπό το κέρδος. Τρίτες εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, έχουν πρόσβαση μόνο στα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση των υπηρεσιών αυτών. Για παράδειγμα χρησιμοποιούμε λογισμικό αυτοματοποίησης με σκοπό τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και SMS καθώς και υπηρεσίες παροχής πληρωμών (Paypal κλπ). Επίσης, στοιχεία μπορεί να κοινοποιούνται ανώνυμα στην πλατφόρμα Google Analytics για λόγους ανάλυσης επισκεψιμότητας.


Ανάλυση Επισκεψιμότητας
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ. όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της ιστοσελίδας. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του Internet Browser που χρησιμοποιείται από το χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το χρήστη για να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με την Ιστοσελίδα και η διάρκεια επίσκεψης σε μία σελίδα. Τέτοια δεδομένα χρησιμεύουν σε εμάς για να ανανεώνουμε το περιεχόμενό μας με βάση τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας. Σε καμία περίπτωση αυτά τα δεδομένα δε συνδέονται με άλλα προσωπικά στοιχεία και ούτε αποθηκεύονται από εμάς με κανέναν τρόπο.


Cookies
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εξυπηρέτησή των χρηστών κατά τη διάρκειά της επίσκεψής στο site. Τα cookies αυτά δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο πληροφορίες που χρησιμεύουν για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του site μας.
Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Ο ιστότοπος και οι συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούν cookies.
Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων)  και το οποίο έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν browser όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο browser ζητάει μια σελίδα από το διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης.
Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session). Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον browser και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session), λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο browser.


Πώς μπορώ να διαχειριστώ ή να σταματήσω την χρήση cookies;
Αρκετοί χρήστες βρίσκουν την ιδέα της χρήσης στοιχείων παρεμβατική στα προσωπικά τους δεδομένα, ειδικά όταν η χρήση των στοιχείων αυτών γίνεται από τρίτους. Για παράδειγμα μπορεί ο χρήστης να είναι αντίθετος στη χρήση στοιχείων του (τα οποία έχουν προέλθει από το ιστορικό περιήγησής του σε έναν ιστότοπο) για τη διενέργεια κάποιας διαφημιστικής καμπάνιας. Αν θέλετε να αποτρέψετε τη χρήση cookies κατά τη περιήγησή σας μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τα εξής βήματα, γνωρίζοντας ότι αυτό θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας: Μπορείτε να διαγράψετε από το σκληρό σας δίσκο τα cookies τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις/ρυθμίσεις στο web browser που χρησιμοποιείτε. Πρέπει να γνωρίζετε πως η διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies ενδέχεται να μειώσει τη λειτουργικότητα του site στο οποίο περιηγείστε.


Για πόσο καιρό κρατάμε τα δεδομένα των χρηστών
Τα δεδομένα που δίνει ο χρήστης για τη συμμετοχή του σε δράσεις μας διατηρούνται μέχρι να αιτηθεί ο ίδιος τη διαγραφή τους. Η διαδικασία διαγραφής είναι πολύ απλή, απλά στέλνοντας ένα mail στο info@schooligans.gr. Μοναδική εξαίρεση είναι τυχόν περιπτώσεις όπου βάσει νομοθεσίας απαιτείται η διαγραφή ή διατήρηση συγκεκριμένων δεδομένων σε/για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.


Σχόλια/Συνομιλίες
Στην παρούσα ιστοσελίδα είναι δυνατή η διενέργεια σχολίων και συνομιλιών στο ευρύτερο Διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE). Οι συνομιλίες και τα σχόλια πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ' οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες/ επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από την ιστοσελίδα. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στην ιστοσελίδα τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη/επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και να διαγράψει σχόλια του.