Αν εγώ δεν πιστεύω, δεν μπορώ να λείπω από την προσευχή;

Όχι. Όλοι οι μαθητές πρέπει να είναι παρόντες στην πρωινή συγκέντρωση, ανεξάρτητα από το αν θα συμμετέχουν στην προσευχή ή όχι.


Υπ. Απόφαση Φ200/21/16/139240/26-11-1977
«Οι ετερόδοξοι μαθητές παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται»