Μπορώ να αρνηθώ να πω την προσευχή μπροστά σε όλους;

Ναι, γιατί δεν προκύπτει από κάπου ότι είσαι υποχρεωμένος να πεις δημόσια την προσευχή. Ο νόμος μιλάει για «κοινή» προσευχή μαθητών και εκπαιδευτικών. Μπορείς να προσεύχεσαι από μέσα σου.


Υπ. Απόφαση Φ200/21/16/139240/26-11-1977
«Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συν- θηκών η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα κάθε τάξης. Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή προσευχή και στον εκκλησιασμό και επιβλέπουν τα τμήματά τους»