Επιτρέπεται να μπαίνουν απουσίες σε κάποιον που δεν πάει σε εκκλησιασμό;

Ναι, όταν ο εκκλησιασμός γίνεται εντός σχολικών ωρών. Απουσίες δεν παίρνουν οι μαθητές που έχουν πάρει απαλλαγή από τα Θρησκευτικά.


Υπ. Απόφαση Φ200/21/16/139240/26-11-1977
«Ο προγραμματισμός του εκκλησιασμού των μαθητών, μια φορά την εβδομάδα ή τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο, αποτελεί βασικό καθήκον των Δ/ντών των Σχολείων και του διδακτικού προσωπικού».

Εγκύκλιος Γ2/61723/13-06-2002
«Ύστερα από την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το θέμα της απαλλαγής των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το μάθημα των θρησκευτικών, την προσευχή και τον εκκλησιασμό, σας κάνουμε γνωστό ότι η απαλλαγή αυτή πρέπει να στηρίζεται σε δήλωση του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος ή των γονέων του αν είναι ανήλικος στην οποία θα αναφέρει ότι δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει»