Πότε μπορώ να πάρω απαλλαγή από τα Θρησκευτικά;

Όταν οι γονείς σου δηλώσουν ότι για λόγους συνείδησης δεν επιθυμούν να παρακολουθείς το μάθημα. Αιτιολόγηση της άρνησης δεν χρειάζεται.


Εγκύκλιος 91109/Γ2/10-7-2008
«Για την απαλλαγή αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή αν είναι ανήλικος ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, στην οποία θα αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής, χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής»

Εγκύκλιος 104071/Γ2/4-8-2008
«Για τους γονείς των ανηλίκων μαθητών ή τους ίδιους τους μαθητές, εάν είναι ενήλικοι, που για λόγους συνείδησης δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών, δεν είναι αναγκαία η αιτιολόγηση της άρνησης στην υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται»