Αν πάρω απαλλαγή, τι κάνω την ώρα των Θρησκευτικών;

Παρακολουθείς μάθημα σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης.


Εγκύκλιος Φ12/977/109744/Γ1/26-08- 2008
«…κατά την ώρα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος (Θρησκευτικά) παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης»