«Στις τρεις ωριαίες αποβολές, θα παίρνετε μια ημερήσια δώρο!»

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: «Φέτος μας είπαν στο σχολείο ότι όποιος φτάνει τις 3 ωριαίες αποβολές, θα παίρνει μια ημερήσια! Έχουν αυτό το δικαίωμα;;; 

Βασίλης, Γ’ Γυμνασίου, Χανιά»
 

ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ! Eίναι τελείως παράνομο (και παράλογο) το να υπάρχει μπόνους στις τιμωρίες. Nα ξέρετε ότι για κάθε αποβολή που παίρνετε, πρέπει να υπάρχει πλήρης γραπτή αιτιολόγηση (Π.Δ. 104/1979, Άρθρο 28, Παρ. 2). Kαι η αιτιολόγηση για μια ημερήσια αποβολή δεν μπορεί να είναι ότι φτάσατε τις 3 ωριαίες! Zητήστε, λοιπόν, με τους γονείς σας από τον Διευθυντή φωτοτυπία από το Ποινολόγιο (είναι δημόσιο έγρραφο που σας αφορά και είναι υποχρεωμένος να σας το δώσει) και πηγαίνετε με αυτό στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης Xανίων να διαμαρτυρηθείτε [Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.02 ΥΠΕΠΘ, Κώδικας Κατάστασης Δημ. Υπαλλήλων, Μέρος Ε’, Κεφ. Α’, Αρ. 107, παρ. β και ιβ).


13.5.2007 Τεύχος #9