Επιτρέπεται να βάλει ο καθηγητής απροειδοποίητο διαγώνισμα;

Στο Λύκειο όχι, γιατί το διαγώνισμα πρέπει να είναι προειδοποιημένο και επαναληπτικό. Στο Γυμνάσιο, όμως, το διαγώνισμα είναι απροειδοποίητο και στο μάθημα της ημέρας (ή επαναληπτικό υπό τον όρο ότι στο προηγούμενο μάθημα έγινε επανάληψη).
 

Προεδρικό Διάταγμα 26/2002 - Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου
«Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματοποιείται μία μόνο ωριαία γραπτή δοκιμασία, στο Α‘ Τετράμηνο, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών»

Προεδρικό Διάταγμα 409/1994 - Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
«οι οποίες (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες) γίνονται, χωρίς προειδοποίηση (…) και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση»