Επιτρέπεται ο καθηγητής να βάζει κάθε μέρα τεστ;

Ναι. Το τεστ θεωρείται εναλλακτικός τρόπος εξέτασης στο μάθημα της ημέρας. Για αυτό είναι ολιγόλεπτο και απροειδοποίητο.


Προεδρικό Διάταγμα 26/2002 - Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου
«Οι γραπτές εξετάσεις είναι οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 5 έως 15 λεπτών, οι οποίες αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών (…) Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος.»

Προεδρικό Διάταγμα 465, 11/15-5-81 - Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων
«Για τον έλεγχο της επιμέλειας και της επιδόσεως των μαθητών σε κάθε μάθημα ή κλάδο μαθήματος κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου, εκτός από την καθημερινή εξέταση στο μάθημα της ημέρας, που μπορεί να είναι προφορική ή ολιγόλεπτη (10΄ - 15΄) γραπτή εξέταση, διενεργούνται και ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, σύμφωνα με τα καθορισμένα στις επόμενες παραγράφους»