Επιτρέπεται ο καθηγητής να βάλει τεστ πάνω σε ύλη που δε δίδαξε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα;

Όχι. Τα τεστ είναι τρόπος εξέτασης στο μάθημα της ημέρας.


Προεδρικό Διάταγμα 26/2002 - Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου
«Οι γραπτές εξετάσεις είναι οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 5 έως 15 λεπτών, οι οποίες αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας»

Προεδρικό Διάταγμα 465, 11/15-5-81 - Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων
«Η ολιγόλεπτη γραπτή εξέταση διενεργείται χωρίς προειδοποίηση σε θέματα που λαμβάνονται από την ύλη του μαθήματος της ημέρας»