Επιτρέπεται να γράψω τεστ ή διαγώνισμα αν έχω σπάσει ή τραυματίσει το χέρι μου;

Όχι, αρκεί να έχεις χαρτί γιατρού. Αν ο τραυματισμός είναι πρόσφατος μπορείς να υποβάλλεις το χαρτί και αργότερα.


Προεδρικό Διάταγμα 60/2006 (Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου), Άρθρο 27, παρ. 1 - Προεδρικό Διάταγμα 71/2007 (Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ τάξης του Eπαγγελματικού Λυκείου), άρθρο 18, παρ. 1
«Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή (…) ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή»

Προεδρικό Διάταγμα 12/13-02-2009, άρθρο 4
«Στις περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας λόγω τραυματισμού ή βλάβης των μαθητών, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, οι γνωματεύσεις μπορεί να υποβάλλονται και αργότερα»