Μπορούν να γίνουν εκλογές χωρίς να προηγηθεί συζήτηση μεταξύ των μαθητών για τα προβλήματα του σχολείου;

Όχι. Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι εκλογές πρέπει να γίνονται μετά από «πλατύ διάλογο» των μαθητών για τα προβλήματα τους.


Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 13
«Οι εκλογές για την ανάδειξη των συμβουλίων πρέπει να ακολουθούν, ύστερα από πλατύ διάλογο πάνω στα προβλήματα των μαθητών και του σχολείου»