Ξεστραβώσου on-line!

Schooligans 16.12.2006


Ανέβηκε στο site η σελίδα "Ξεστραβώσου! (Μάθε τα δικαιώματά σου)" με όλα τα περιστατικά που έχουν δημοσιευτεί στο περιοδικό, συγκεντρωμένα ανά κατηγορία και συμπληρωμένα με το κείμενο των σχετικών νόμων. 

Στην ίδια σελίδα κάτω από κάθε περιστατικό θα προσθέτουμε απαντήσεις σε απορίες σχετικές με αυτό.

Απορίες για τα δικαιώματά σας μπορείτε να στέλνετε μέσω mail ή μέσω της φόρμας αποστολής κειμένου