Ανέβηκε η συνέντευξη του Στέφανου Μάνου στο ηλεκτρονικό αρχείο του περιοδικού