Αντικατάσταση του Schoolwave 2008 Interactive DVD

Schooligans 7.12.2008


Η εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" μας ενημέρωσε σήμερα ότι θα ξαναδιανείμει το Schoolwave 2008 Interactive DVD το επόμενο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου.

Όσοι από εσάς έχετε λάβει ελαττωματικό αντίτυπο μπορείτε είτε να το πάρετε με την εφημερίδα το επόμενο Σάββατο είτε να μας στείλετε ένα mail στο theschooligans@yahoo.com με όνομα και ταχυδρομική διεύθυνση ώστε το DVD να σας σταλεί ταχυδρομικά.