5 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ


1. Διαμαρτύρεσαι προφορικά στον άμεσα εμπλεκόμενο καθηγητή μόνος σου (ή/και μαζί με τον πρόεδρο του 5μελους του τμήματος) και επικαλείσαι τον σχετικό νόμο.

2. Μαζί με τον πρόεδρο του τμήματος και με το προεδρείο του 15μελούς αναφέρεις το περιστατικό στον διευθυντή του σχολείου.

3. Ο κηδεμόνας σου κάνει γραπτή αναφορά στον διευθυντή του σχολείου όπου περιγράφει το περιστατικό με λεπτομέρειες, αποφεύγοντας να κάνει χαρακτηρισμούς ή προσωπικές εκτιμήσεις (βλ. υπόδειγμα αναφοράς στην επόμενη σελίδα). Ζητάει απαραίτητα αριθμό πρωτοκόλλου και κοινοποιεί τη γραπτή αναφορά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής.

4. Αν περάσουν 10 εργάσιμες μέρες χωρίς να υπάρξει απάντηση στην καταγγελία από το σχολείο ή από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τότε ο κηδεμόνας σου στέλνει νέα αναφορά με συστημένο γράμμα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας (Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Ε’ Πειθαρχικών Θεμάτων). Μαζί επισυνάπτει και την προηγούμενη αναφορά που είχε στείλει στον διευθυντή του σχολείου.

5. Αν το θέμα είναι σοβαρό και δε λυθεί ούτε τότε, απευθύνεστε σε δικηγόρο ή στον Συνήγορο του Παιδιού (www.0-18.gr, τηλ.: 213-1306703).