ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 

Α  ν  α  φ  ο  ρ  ά


Ίλιον, 27/04/2012
Αρ. Πρωτοκόλου: _______

Από:   Νικόλαο Γκίκα,                                                                                                                                                                                           Προς:  35ο Γυμνάσιο Ιλίου
           κηδεμόνα του μαθητή Ιωάννη Γκίκα                                                                                                                                                                       Α. Παπανδρέου 37,
           της τάξης Γ2                                                                                                                                                                                                          ΤΚ 15180, Ίλιον,
           Χαλκίδος 12, ΤΚ 15180, Ίλιον                                                                                                                                                                                Υπ’ όψιν Διευθυντή   
                                                                                                                                                                                                                                          κυρίου Γεωργίου Παπαδόπουλου 

Κοινοποίηση:   Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης  
                    Γ΄ Αθήνας, Θηβών 401, Αιγάλεω


Θέμα: «Παράνομη έρευνα σε προσωπικά αντικείμενα του γιου μου»
 

Περιγραφή περιστατικού:Στις 10 Απριλίου 2012 ο γιος μου, Ιωάννης Γκίκας, μαθητής της Γ’ Γυμνασίου στο Γ2 τμήμα του 35ου Γυμνασίου Ιλίου, υπέστη έναν δημόσιο εξευτελισμό κατά την ώρα των Μαθηματικών. Ο καθηγητής του κ. Παναγιώτης Μπάκας είδε την ώρα της παράδοσης τον γιο μου να γελάει με τον διπλανό του και να γράφουν κάτι σ’ ένα χαρτί. Μόλις τα παιδιά είδαν τον καθηγητή να τους πλησιάζει, ο γιος μου έβαλε το σημείωμα στην τσάντα του. Ο κ. Μπάκας άρχισε να ωρύεται, να ζητάει να δει το σημείωμα και μετά την άρνηση του γιου μου, του πήρε την τσάντα, την άνοιξε και άρχισε να την ψάχνει μόνος του. Στις διαμαρτυρίες του γιου μου ότι «δεν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε αυτό», του απάντησε «μην αντιμιλάς γιατί θα μπλέξεις χειρότερα!». Αφού βρήκε το σημείωμα, πήγε στην έδρα και άρχισε να το διαβάζει δυνατά μπροστά σε όλη την τάξη! Το σημείωμα αφορούσε σχόλια των δύο παιδιών για μία κοπέλα της τάξης και η ανάγνωσή του, όπως αντιλαμβάνεστε, έφερε σε πολύ άσχημη θέση ψυχολογικά και τα δύο αγόρια και την κοπέλα. Μετά απ’ αυτό ειρωνεύτηκε τον γιο μου ότι «αντί να προσέχεις στο μάθημα, κάθεσαι και γκομενίζεις...» και αφού πέταξε το σημείωμα στα σκουπίδια, συνέχισε το μάθημα κανονικά.
Νομοθεσία: Σύμφωνα με τη «Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού», άρθρο 16, «Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψής του». Επίσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δικαίωμα έρευνας σε προσωπικά αντικείμενα πολιτών έχει μόνο η αστυνομία και μόνο όταν υπάρχει υπόνοια τέλεσης κάποιου ποινικού αδικήματος. Εγώ ως κηδεμόνας, δε θα είχα κανένα πρόβλημα να δεχθώ την τιμωρία του γιου μου με επίπληξη ή ωριαία αποβολή επειδή έκανε φασαρία την ώρα του μαθήματος, όπως προβλέπει η σχολική νομοθεσία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να δεχθώ μια προσβολή της προσωπικότητάς του όπως αυτή που υπέστη.
Αίτημα: Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ να διερευνήσετε το περιστατικό και τη συμπεριφορά του ως άνω καθηγητή, καθώς η έρευνα στην τσάντα του γιου μου αποτελεί, όχι μόνο αντιπαιδαγωγική, αλλά και παράνομη πράξη, και στη συνέχεια να με ενημερώσετε σχετικά.

Με εκτίμηση
Νικόλαος Γκίκας
(υπογραφή)