Όχι. Ο Γυμναστής επιλέγει αντιπροσωπεία μαθητών για να συμμετέχει στην παρέλαση, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχει ένας μαθητής αν δεν θέλει. Εξάλλου οι παρελάσεις γίνονται σε μέρες μαθητικής αργίας (εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη) και στις αργίες δεν καταχωρούνται απουσίες.


Εγκύκλιος Γ4/150/24-02-2000
«Οι μαθητές ή σπουδαστές που θα μετέχουν στα τμήματα της παρέλασης θα επιλέγονται από τους οικείους καθηγητές Φυσικής Αγωγής από εκείνους τους μαθητές που έχουν άρτια εμφάνιση, παράστημα και ήθος»

Σημαιοφόρος γίνεται ο μαθητής/τρια της Γ τάξης που είχε τον υψηλότερο βαθμό στην προηγούμενη τάξη. Οι 5 παραστάτες είναι οι 2 επόμενοι σε βαθμό (μετά τον σημαιοφόρο) της Γ΄ τάξης, οι 2 πρώτοι σε βαθμό της Β΄τάξης και ένας μαθητής της Α΄ Τάξης. Ο μαθητής της Α΄ τάξης επιλέγεται στο Λύκειο με βάση τον βαθμό απολυτηρίου του Γυμνασίου. Στο Γυμνάσιο επιλέγεται με κλήρωση από όλους τους μαθητές για την 28η Οκτωβρίου και με βάση τον μεγαλύτερο βαθμό στα δύο πρώτα τρίμηνα για την 25η Μαρτίου.

 

Υπ. Απόφαση Γ4/150/2-3-2006
«α) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ- ΕΣΠΕΡΙΝΑ: Σημαιοφόρος θα ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής - τρια από την Γ τάξη με βάση τον γενικό μέσο όρο της βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης. Παραστάτες θα ορίζονται ανεξάρτητα με το φύλο και με βάση την επίδοση του γενικού μέσου όρου της βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης, δύο (2) μαθητές της Γ τάξης και δύο (2) μαθητές της Β’ τάξης. Ένας μαθητής- τρια την Α τάξη ύστερα από κλήρωση όλων των μαθητών για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου και ο καλύτερος μαθητής - τρια με βάση την επίδοση για την εκδήλωση της 25ης Μαρτίου. Για την επίδοση της Α τάξης θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των δύο (2) τριμήνων εκτός αν για διάφορους λόγους δεν έχει κατατεθεί η βαθμολογία του δευτέρου τριμήνου οπότε θα υπολογίζεται η βαθμολογία μόνο του πρώτου τριμήνου.
β) ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ: Σημαιοφόρος θα ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής- τρια από την Γ τάξη. Παραστάτες θα ορίζονται με βάση την επίδοση και ανεξάρτητα με το φύλο δύο μαθητές από την Γ τάξη και δύο μαθητές από την Β’ τάξη. Ο παραστάτης από την Α τάξη μαθητής- τρια θα ορίζεται σύμφωνα με το βαθμό του απολυτηρίου της Γ τάξης Γυμνασίου»

Όχι. Καταρχάς γιατί η επιλογή του σημαιοφόρου είναι αρμοδιότητα του συλλόγου των καθηγητών και κατά δεύτερον γιατί η επιλογή του σημαιοφόρου γίνεται ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή και υπηκοότητα.

 

Εγκύκλιος Γ2/117509/20-10-2004
«Αναφορικά με τον ορισμό σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κατά τις παρελάσεις στις εθνικές επετείους, σας γνωρίζουμε ότι στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρου - παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνων, συμμετέχουν οι καλύτεροι σε επίδοση μαθητές -τριες ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή και υπηκοότητα.(…) Επισημαίνουμε ότι για τα ανωτέρω την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει ο σύλλογος των διδασκόντων»

Ναι, γιατί μπορεί να αρνηθεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρου από τον Σύλλογο των Καθηγητών. Εξάλλου οι παρελάσεις γίνονται σε μέρες μαθητικής αργίας (εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη) και στις αργίες δεν καταχωρούν- ται απουσίες.
 

Εγκύκλιος Γ2/117509/20-10-2004
«Αναφορικά με τον ορισμό σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κατά τις παρελάσεις στις εθνικές επετείους, σας γνωρίζουμε ότι στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρου - παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνων, συμμετέχουν οι καλύτεροι σε επίδοση μαθητές -τριες ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή και υπηκοότητα.(…) Επισημαίνουμε ότι για τα ανωτέρω την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει ο σύλλογος των διδασκόντων»