Προσευχή - Εκκλησιασμός - Θρησκευτηκά

Είναι υποχρεωτικό να γίνεται προσευχή το πρωί;

Ναι, η προσευχή που γίνεται στην πρωινή συγκέντρωση είναι υποχρεωτική.

 

Εγκύκλιος Γ2/131757/22-11-2004
«(…)η καθημερινή κοινή προσευχή γίνεται με την απαιτούμενη ευλάβεια κάθε ημέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων σε κοινή συγκέντρωση μαθητών και διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου»

 

Προσευχή - Εκκλησιασμός - Θρησκευτηκά

Αν εγώ δεν πιστεύω, δεν μπορώ να λείπω από την προσευχή;

Όχι. Όλοι οι μαθητές πρέπει να είναι παρόντες στην πρωινή συγκέντρωση, ανεξάρτητα από το αν θα συμμετέχουν στην προσευχή ή όχι.


Υπ. Απόφαση Φ200/21/16/139240/26-11-1977
«Οι ετερόδοξοι μαθητές παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται»

Προσευχή - Εκκλησιασμός - Θρησκευτηκά

Μπορώ να αρνηθώ να πω την προσευχή μπροστά σε όλους;

Ναι, γιατί δεν προκύπτει από κάπου ότι είσαι υποχρεωμένος να πεις δημόσια την προσευχή. Ο νόμος μιλάει για «κοινή» προσευχή μαθητών και εκπαιδευτικών. Μπορείς να προσεύχεσαι από μέσα σου.


Υπ. Απόφαση Φ200/21/16/139240/26-11-1977
«Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συν- θηκών η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα κάθε τάξης. Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή προσευχή και στον εκκλησιασμό και επιβλέπουν τα τμήματά τους»

Ναι, όταν ο εκκλησιασμός γίνεται εντός σχολικών ωρών. Απουσίες δεν παίρνουν οι μαθητές που έχουν πάρει απαλλαγή από τα Θρησκευτικά.


Υπ. Απόφαση Φ200/21/16/139240/26-11-1977
«Ο προγραμματισμός του εκκλησιασμού των μαθητών, μια φορά την εβδομάδα ή τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο, αποτελεί βασικό καθήκον των Δ/ντών των Σχολείων και του διδακτικού προσωπικού».

Εγκύκλιος Γ2/61723/13-06-2002
«Ύστερα από την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το θέμα της απαλλαγής των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το μάθημα των θρησκευτικών, την προσευχή και τον εκκλησιασμό, σας κάνουμε γνωστό ότι η απαλλαγή αυτή πρέπει να στηρίζεται σε δήλωση του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος ή των γονέων του αν είναι ανήλικος στην οποία θα αναφέρει ότι δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει»

 

Προσευχή - Εκκλησιασμός - Θρησκευτηκά

Πότε μπορώ να πάρω απαλλαγή από τα Θρησκευτικά;

Όταν οι γονείς σου δηλώσουν ότι για λόγους συνείδησης δεν επιθυμούν να παρακολουθείς το μάθημα. Αιτιολόγηση της άρνησης δεν χρειάζεται.


Εγκύκλιος 91109/Γ2/10-7-2008
«Για την απαλλαγή αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή αν είναι ανήλικος ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, στην οποία θα αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής, χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής»

Εγκύκλιος 104071/Γ2/4-8-2008
«Για τους γονείς των ανηλίκων μαθητών ή τους ίδιους τους μαθητές, εάν είναι ενήλικοι, που για λόγους συνείδησης δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών, δεν είναι αναγκαία η αιτιολόγηση της άρνησης στην υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται»

Προσευχή - Εκκλησιασμός - Θρησκευτηκά

Αν πάρω απαλλαγή, τι κάνω την ώρα των Θρησκευτικών;

Παρακολουθείς μάθημα σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης.


Εγκύκλιος Φ12/977/109744/Γ1/26-08- 2008
«…κατά την ώρα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος (Θρησκευτικά) παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης»