ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ 1


Όλοι τον μισούν. ΟΛΟΙ! Είναι η κατάρα της Πρώτης Λυκείου. Μόνο σε αυτούς που κάνουν ιδιαίτερα μαζί του βάζει 20. Με έκανε να μισήσω τα Μαθηματικά και να θέλω να του σπάσω τα τρία αυτοκίνητα και να του βάλω φωτιά στη σπιταρόνα του. Ζητείται έφηβος, με ανάλογες ανησυχίες να τον καθαρίσει και αναλαμβάνω εγώ την δικιά του υπόθεση. 

 

Johnaros


10.12.2006 Τεύχος #8