ΠΑ-ΤΕΡΑΣ


«Είσαι 16 και δεν πρέπει να έχεις άποψη». Έτσι μου λέει ο πατέρας μου. Μεγαλώνω για να τον μισώ πιο πολύ. Λέει ότι από τότε που μου πήρε μηχανάκι και άρχισα να ακούω μέταλ τραγούδια, έχω γίνει κάτι άλλο. Για να κάνω κάτι που θέλει πρέπει να με πάει στην αστυνομία. Με τις μπουνιές έχω αρχίσει να έχω ανοσία και δεν πιάνουν.

lion_ 16


30.10.2005 Τεύχος #5